Rychlý příběh: Pravda o rakovině

Zantac má nízké hladiny chemikálií zp?sobujících rakovinu, varuje FDAp?ípad? Newmana jeho právník ?ekl, že „ve skute?nosti v?bec není otázkou“, zda rakovina souvisí s mobilním telefonem. AK je prekancerózní kožní výr?stek, který se m?že zm?nit v b?žný typ rakoviny k?že, spinocelulární karcinom. Ve skute?nosti je rakov

read more